„W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich”

Działając na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych w obszarach Natura 2000 zadeklarowano wolę podjęcia współpracy, polegającej na udzielaniu wzajemnego wsparcia w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Beneficjentami projektów: