„W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich”

Siedziba projektu:

Wydział Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim 
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski
Tel.: 15 87 21 434, fax: 15 87 21 434

E-mail: janowskie@rdos.lublin.pl

Kierownik projektu:
Sylwia Gielarek
Tel.: 81 71 06 546
E-mail: sgielarek@rdos.lublin.pl

Sekretarz ds. ochrony przyrody:
Aleksandra Andrzejczak
Tel.: 15 87 21 434
E-mail: aleksandra.andrzejczak.lublin@rdos.gov.pl

Ekspert ds. ochrony przyrody – botanik:
Krzysztof Wawer
Tel.: 15 87 21 434
E-mail: kwawer@rdos.lublin.pl

Ekspert ds. edukacji ekologicznej:
Anna Szyszkowska-Butryn
Tel.: 15 87 21 434
E-mail: anna.szyszkowska.lublin@rdos.gov.pl

Sekretarz ds. rozliczeń finansowych i zamówień publicznych:
Katarzyna Kułak-Krzysiak
Tel.: 81 71 06 546
E-mail: katarzyna.krzysiak.lublin@rdos.gov.pl

Ekspert ds. obsługi informatycznej:
Marek Wójtowicz
Tel.: 81 71 06 546
E-mail: marek.wojtowicz.lublin@rdos.gov.pl

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin
Tel.: 81 71 06 500, fax: 81 71 06 501
E-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl